Startsida Umeå kommun
Kollage detaljplan och illustration

Detaljplanering

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplaner.

Nedan listas de detaljplaner som just nu är ute på samråd och granskning. Dessa detaljplaner är det möjligt att lämna synpunkter på. Handlingarna finns tillgängliga via respektive detaljplans projektsida.

Samråd

Detaljplan för Jagaren 4 och 9

Granskning

Detaljplan för Rind 6 och del av Rind 11

Detaljplan för Polarräven 1-6, 8-9 m.fl.

Detaljplaner för godkännande och antagande september

Detaljplan för Kattfoten 6 - antagande

Fjällämmeln 4-6 och Rovdjuret 15- antagande

Upphävande av del av Förslag till byggnadsplan för del av Röbäcks by - antagande

Detaljplan för Frigg 7-10 och 12 - godkännande

Kontakt och öppettider

Om du vill veta vad som gäller för en viss fastighet, kontakta

Plan och bygg
kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Våra öppettider

Måndag–torsdag, 08.00–16.30
Fredag, 08.00–16.00

Besöksadress

Skolgatan 31 A, våning 3

Ansökningsblankett

Ansökan om planbesked (pdf)

Här kan du ladda ner en ansökan om planbesked.

Kvalitetsdeklaration

I kvalitetsdeklarationen kan du läsa mer om Detaljplanerings uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig.

Kvalitetsdeklaration (pdf)

Skicka yttranden till detaljplanering

Skicka yttrande till Detaljplanering på något av följande sätt:

1. Skicka mejl till detaljplanering@umea.se

2. Skicka via det formulär som finns på detaljplanens projektsida

3. Skicka med vanlig post till

Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå 

Märk alltid ditt yttrande med detaljplanens diarienummer och ange dina kontaktuppgifter.

Antagna och godkända planer 2018

- Vallmon 20
- Bullmark 3:12 m. fl.
- Resedan 21, 22 och 24
- Holmsund 2:1, 4:33 och Tallkronan 1
- Almen 2 m. fl.
- Röbäck 5:12 m. fl. 
- Upphävande av detaljplaner som berörs av järnvägsplan mellan Umeå och Dåva
- Del av Umeå 2:1
- Del av Backen 3:29
- Upphävande av  för del av Röbäck 81:1
- Åsnan 3
- Magistern 1
- Skuld 2
- Västerslätts industriområde
- Borrmaskinen 20, 21 och S:1
- Del av Västerteg 47:1 m.fl.
- Operan 39 m.fl
- Sandlådan 1 m.fl.
- Grisbacka 2:57

Sidan har granskats 2018-09-21

Sidans kortadress: www.umea.se/detaljplanering

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.