Startsida Umeå kommun
Kvarteret Almen inom Grisbacka Umeå kommun

Almen 2 m.fl. inom Grisbacka - Orienteringsfigurerna visar aktuella planområdet.

Almen 2 m.fl. - bostäder mm.

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder samt bekräfta befintlig verksamhet på Almen 3.

Planfakta

Diarienummer
BN-2017/72

Planbeställare
Grisbacka Bostäder AB

Handläggare
Peter Jönsson
Planarkitekt
Detaljplanering
090-16 14 03
mejl

Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 15/2 2017.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd fr.o.m. 2017-06-23 t.o.m. 2017-09-04 (pga förlängd yttrandetid)
Handlingar:
- Följebrev/samråd,
- plankarta med bestämmelser,
- planbeskrivning, och
- bullerutredning (bilaga) samt--- Brev - förlängd yttrandetid  

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.