Startsida Umeå kommun

Borrmaskinen 1, 20, 21 och s:1 - bostäder

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt för bostäder.

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/1695

Planbeställare

Global Tegs AB

Handläggare

Peter Jönsson
Planarkitekt
090-16 14 03
peter.jonsson.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 19 oktober 2016

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden beslutade 2017-09-20 att utöka plan­området till att omfatta även Borrmaskinen 1.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd t.o.m. 2018-02-28
- Följebrev
- Plankarta
- Planbeskrivning

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.