Startsida Umeå kommun

Borrmaskinen 1, 20, 21 och s:1 - bostäder

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utökad byggrätt för bostäder.

Planfakta

Diarienummer
BN-2016/1695

Planbeställare
Global Tegs AB

Handläggare
Peter Jönsson
Planarkitekt
tel. 090-16 14 03
Mejl

Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 19/10-2016

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden beslutade 2017-09-20 att utööka planområdet till att omfatta även Borrmaskinen 1.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.