Startsida Umeå kommun

Grisbacka 17:11 - industri

Preliminärt syfte med planen är att inom avgränsat område ändra markanvändningen för industri till ej tillverkningsindustri eller livsmedel.

Planfakta

Diarienummer

BN-2017/00117

Handläggare

Peter Jönsson
Planarkitekt
090-16 14 03
peter.jonsson.2@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 26 april 2017.

Byggnadsnämndens protokoll

Behovsbedömning

Behovsbedömningen är anslagen
2017-11-28 - 2017-12-19

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.