Startsida Umeå kommun

Audumbla 4 och Balder 8 - bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för till- och påbyggnad av existerande byggnader för bostäder. Syftet är också att värna om berörda stadsrummen och en ändamålsenlig hantering av kvarterens inre rumslighet.

Planen syftar också till att säkerställa friytor och parkeringsytor.

Detaljplanen är just nu vilande. 

Planfakta

Diarienummer

BN-2016/1403

Planbeställare

GlFastighetsbolaget Audumbla 4 i Umeå AB

Handläggare

Sara Bäckström
planarkitekt
090-16 13 57
sara.backstrom@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 23 september 2015.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.