Startsida Umeå kommun
översiktskarta Guldskrinet vid Gammliavallen

Guldskrinet 1, del av Stadsliden 2:2

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter. Syftet är också att titta på utvecklingen av området i ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i den nya översiktsplanen. Området ligger vid Gammliavallen, på den plats där simhallen idag finns.

Diarienummer

PLA 11-13

Projektet innehåller

bostäder, verksamheter

Preliminär tidplan

Planprocessen
Samråd:
Utställning:
Antagande:
Laga kraft:

Planbeställare

Mark- och exploatering, Umeå kommun

Handläggare

Sara Bäckström 
Planarkitekt
090-16 13 57 
mejl
 

Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 23/11 2011.

Samråd

Utställning/Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.