Startsida Umeå kommun

Hygget 1, bostäder

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten skapa planmässiga förutsättningar för påbyggnad av befintliga flerbostadshus med bostäder. Ansökan gäller en påbyggnad av åtta tvåvåningshus med en våning, totalt ca 48 nya lägenheter. Tillgänglighet anordnas genom nya utvändiga hissar.

Diarienummer

BN 2014/73

Projektet innehåller

bostäder

Preliminär tidplan

Planprocessen
Samråd:
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Planbeställare

Lerstenen Hus AB/ Lars Sällström

Handläggare

Peter Jönsson

Planarkitekt
090-16 14 03

mejl


Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 19/3 2014. Planen handläggs med normalt planförfarande, dvs både samrådsskede och granskningsskede.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd

Granskning

Antagen plan
Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.