Startsida Umeå kommun

Lokföraren 14, bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning med bostäder i form av smålägenheter. Syftet är också att ta hänsyn till det karakteristiska i stadsplanen för Gamla Haga.

Planfakta

Diarienummer
BN-2016/00102

Planbeställare
J. Karlsson, U. Nilsson

Handläggare

Karin Eriksson Hultén
Planarkitekt
090 -16 23 21
mejl

Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 24/8-2016

Byggnadsnämndens protokoll

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.