Startsida Umeå kommun

Mulbetet 4 och 21 - bostäderPreliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.

Syften är också att värna hög kvalitet avseende arkitektur, social och miljömässig hållbarhet.


Diarienummer

Dnr: BN-2016/01618

Projektet innehåller

bostäder, lägenheter

Preliminär tidplan

Planprocessen
Samråd:
Granskning:
Antagande:

Laga kraft:

Planbeställare

PEAB                                                        

Handläggare

Peter Jönsson

Planarkitekt

090 -16 14 03

MejlStatus och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja detaljplanen för Mulbetet 4 och 21 togs av byggnadsnämnden 2016-11-17

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.