Startsida Umeå kommun

Marieområdet

Är ett naturnära bostadsområde vid Umeås norra infart. Det byggdes från mitten av 1960-talet fram till början av 1980-talet. Bebyggelsen är blandad med allt från hyres- och bostadsrättlägenheter till småhus med äganderätt. Här finns skolor, daghem, affärer med mera.
Copyright Umeå kommun/SHBK Medgivande MOK 06-301

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.