Startsida Umeå kommun
översikt över Ön 19:1

Ön 19:1

Preliminärt syfte med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för ytterligare tomter för bostäder. Syftet är också att, i planarbetet, undersöka möjligheten för ytterligare förtätning i norra delen av byn, Radbyn.

Diarienummer

BN-2016/02118

Projektet innehåller

tomter för bostäder

Preliminär tidplan

Planprocessen
Samråd:
Antagande:
Laga kraft:

Planbeställare

Ann-Kristin Johansson


Status och handlingar

Startskede/Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 25/5 2012. .

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd
Antagen plan
Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.