Startsida Umeå kommun

Ön 1:96 m.fl. (Norra Ön) - bostäder, infrastruktur

Syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.
Syftet är också att utreda och säkerställa mark för nödvändig allmän infrastruktur.

Observera att tidplanen inte är bindande och att den kan revideras under planarbetets gång. Vid funderingar och synpunkter är du välkommen att kontakta plankontoret. Se kontaktuppgifter till planens handläggare.

Planfakta

Diarienummer
BN-2013/00345

Planbeställare
Mark- och exploatering

Handläggare
Nelli Flores Nilsson
090-16 23 88
mejl

Status och handlingar

Planbesked
Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 15/6-2016.

Byggnadsnämndens protokoll

Behovsbedömning

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.