Startsida Umeå kommun

Ön 6:11, bostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för yttrerligare bostäder på fastigheten Ön 6:11

Diarienummer

BN 2014/183

Projektet innehåller

Bostäder

Preliminär tidplan

Planprocessen
Samråd: Till och med 2015-05-05
Granskning:
Antagande:
Laga kraft:

Planbeställare

Peder Hörnqvist

Handläggare

Anna Åslin
Planarkitekt
090-16 23 54

mejl

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av Byggnadsnämnden den 21/5 2014.

Byggnadsnämndens protokoll

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.