Startsida Umeå kommun

Ön 7:64, bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Planfakta

Diarienummer

BN-2014/2027

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 25 februari 2015.

Byggnadsnämndens protokoll

Samråd

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.