Startsida Umeå kommun
Detaljplan Tomtebogård (Tomtebo 2:1 och 1:1)

Översiktskarta över planområdet

Detaljplan för Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1, Tomtebogård

Syfte

Syftet med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.

Syftet är också att samordna exploatering av fastigheterna Tomtebo 1:1 och Tomtebo 2:1 i enlighet med kommunens riktlinjer för området i den fördjupade översiktsplanen för Nydala.

Felaktig skuggvisning nu åtgärdat

Under samrådet har vi haft ett problem med att skuggning redovisats inkorrekt i 3D-verktyget City Planner. Det berodde på en felaktig tidszonsinställning. Problemet är åtgärdat och den 3D-visualisering som finns här på hemsidan visar nu rätt skuggor.

Se 3D-visualiseringen

Hög delaktighet

Kommunen har valt att utöka planprocessen med hög delaktighet av umebor, invånare i Tomtebo/Tavleliden och barn i skolåldern. Läs mer under "Var med och utveckla Tomtebogård"

Planfakta

Diarienummer

BN-2015/01732

Handläggare

Nelli Flores Nilsson
planarkitekt
090-16 23 88
nelli.nilsson@umea.se

Status och handlingar

Planbesked

Beslut om att påbörja planen togs av byggnadsnämnden den 16 december 2015.

Byggnadsnämndens protokoll (lämnas på begäran)

Behovsbedömning

Behovsbedömning (anslagen 5/4-26/4-2016)

Utökad delaktighetsprocess

Var med och utveckla Tomtebogård

Granskning

Antagen plan

Laga kraft

Sidan har granskats 2018-11-12

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebogard

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.