Startsida Umeå kommun
Tomtebogård

Foto: Strategisk Arkitektur

Delaktighet i arbetet med Tomtebogård

Under 2017 har vi tillsammans — i idéseminarier, elevarbeten och
workshops — arbetat med visionen för framtida Tomtebogård.
Det har resulterat i en visionsmanual som bland annat ligger till
grund för utformningen av detaljplanen.

I arbetet att ta fram en detaljplan för Tomtebogård (del av Tomtebo 2:1) har vi gjort stora insatser för att ge invånare — oavsett ålder, kön, bakgrund — möjlighet att ta del av och delta i arbetet. Målet har varit att planprocessen ska vara transparent och jämställd, dvs skapa förutsättningar för alla att delta, på lika villkor.

Arbetet som genomförts i dialog och samarbete, har resuterat i en visionsmanual för Tomtebogård. Se länk i marginalpuffen. Visionen ligger till grund för detaljplanen som från och med 26 november 2017 är ute på samråd.

Vi vill rikta ett STORT tack till alla som engagerat sig i det omfattande
arbetet. Det har varit mycket värdefullt!

Karta Tomtebogård

Klicka för större format.

Länkar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.