Startsida Umeå kommun

Planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) före 2011

Normalt planförfarande

För normalt planförfarande har processen två skeden. Ett samrådsskede och ett granskningsskede. Planen antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Handläggningstiden för en detaljplan med normalt planförfarande är cirka 12–18 månader.

Enkelt planförfarande

Enkelt planförfarande används om ett planförslag är av begränsad betydelse, om förslaget saknar intresse för en bredare allmänhet och överensstämmer med översiktsplanen. Med enkelt planförfarande förkortas handläggningstiden eftersom planen kan antas efter samrådet. Samråd sker bara med berörda parter. Planen antas av byggnadsnämnden.

Handläggningstiden för en detaljplan med enkelt planförfarande är cirka 6–9 månader.

Kontakt

Om du vill veta vad som gäller för en viss fastighet, vänd dig till:

Plan och bygg
kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.