Startsida Umeå kommun

Bildskisser av Ön

Bildskisserna visar hur Öns norra del kommer att se ut i framtiden enligt gällande fördjupad översiktsplan.
Vy över Ön från sydväst

Vy över Ön från sydväst

Vy över Ön från söder

Vy över Ön från söder

On_sydost

Vy över Ön från sydost

Bildskisser: Roger Björn och Viktor Nilsson

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.