Startsida Umeå kommun
Karta över parkarbeten. Klicka på bilden för att se en större karta.

Karta över parkarbeten.

Parkarbeten

Gator och parker genomför varje år en del ny- och ombyggnader av parker och lekparker i kommunen.

Vill du veta mer om respektive park kan du klicka på fliken Parker till vänster.

Aktuella parkarbeten

Kommunen lägger mycket kraft och resurser på att hålla våra parker och grönområden vackra och inbjudande. Inom kort kommer en förteckning där du kan läsa om vilka projekt som ska genomföras under 2017.

Läs artikeln Gatu- och parkarbeten 2017

 

Ombyggnad pågår

Rådhusparken etapp 2 

Öbacka strandpark etapp 2

Nya eller nyligen ombyggda parker

Broparken

Hedlundadungen

Körsbärsdalen

Sparken

Djupbäcksterrassen

Östra planteringarna

Varvsparken

Tomteboparken

Hagaparken

Rådhusesplanaden

Rådhusparken etapp 1

Sagotjärn

Årstidernas park

Äventyrslek Östra Ersboda

Kontakt

Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
Gator och parker
090-16 14 44
mejl

Karin Isaksson,
park- och gatuchef
Gator och parker
090-16 14 39
070-332 25 32
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.