Startsida Umeå kommun
Karta över parkarbeten i Umeå 2017. Öbacka strandpark och de nya lekplatserna på Umedalen och Böleäng är markerade.

Karta över parkarbeten 2017

Parkarbeten

Gator och parker genomför varje år en del ny- och ombyggnader av parker och lekparker i kommunen.

Vill du veta mer om respektive park kan du klicka på fliken Parker till vänster.

Aktuella parkarbeten

Kommunen lägger mycket kraft och resurser på att hålla våra parker och grönområden vackra och inbjudande. Under 2017 ligger fokus på att bygga lekplatser och rusta upp slitna miljöer, att arbeta med skötselplaner samt att utveckla informationen om parkerna. Skötselplanerna för Nydala och Bölesholmarna ska beslutas under året.

Umedalens äventyrslekplats färdigställs under sommaren, en park med hinderbana, utsiktstorn och en stor klätterlek. Parken blir en mötesplats för barnfamiljer i området och ett besöksmål för alla Umeåbor.

Stadsdelslek på Böleäng

Efter fjolårets uppskattade medborgardialog kommer en stadsdelslek att byggas i Böleängsparken under 2017. Planen är att parken invigs till hösten. Även Öbacka strandpark färdigställs under året.

Tre lekplatser ska renoveras i Holmsund, Sävar och Hörnefors. Dessutom kommer vi att göra en del insatser för upprustning av andra slitna lekplatser i kommunen.

Ombyggnad pågår

Öbacka strandpark etapp 2

Böleängsparken

Umedalen äventyrslekplats

Kontakt

Michael Holmström
stadsträdgårdsmästare
Gator och parker
090-16 14 31
michael.holmstrom@umea.se

Karin Isaksson,
park- och gatuchef
Gator och parker
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.