Startsida Umeå kommun

Bredbandsutbyggnad

Umeås bredbandsnät har totalt cirka 200 km fiberkabel men arbetar också med RadioLan-lösningar. En aktuell mätning visar att ungefär hälften av alla hushåll är uppkopplade via bredband. Andelen invånare som använder internet är cirka 80 procent.

Höghastighetsnätet i Umeå är ett koncept i tre delar: fiberoptisk kabel från centralnod och stamnätets stadsdelsnoder ända in i varje lägenhet, fast internetanslutning med stor kapacitet som garanterar användare snabb och ständig åtkomst, och slutligen tjänster som mejl, WWW, FTP, IP-telefoni, IPTV, digital TV och Multicast.

Stamnätet och alla anslutna bostadsnät är uppbyggda med Cisco-växlar och fiber ända in i varje lägenhet. Stamnätet hyr fiberkabel i Umeå stadsnät, UmeNet.

I dag är bandbredden 100 Mbps fram till alla stadsdelsnoder och den kan ökas till 1 Gbps. Bostadsnät ansluts till stadsdelsnoder med en "påfart" på 100 Mbps och varje lägenhet har 100 Mbps i väggkontakten. Genom NorrNod, Umeå universitets datacentral, har stamnätet en fast internetförbindelse.

Du kan läsa mer om strategier och handlingsplaner för bredbandsutbyggnad i Umeå kommuns IT-infrastrukturprogram.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.