Startsida Umeå kommun

IT i den kommunala organisationen

Umeå kommuns infrastruktur för IT är ett viktigt inslag i kommunens övergripande IT-strategi. Infrastrukturen för IT består av vårt kommunikationsnät för bland annat data, telefonväxel och videokonferensutrustning.

I kommunes IT-strategi ingår att alla större kommunala enheter ska vara anslutna till vårt nät för gemensamma system och tjänster. Kommunikationsnätet ansluter cirka 400 platser och 13 000 datorer med hastigheter på 5–1 000 Mbit/s och 10 Gbit/s centralt. Nätet ansluter också Nolias kontor i Piteå och Sundsvall och våra växeltelefonister som är placerade i Bjurholm. Växeltelefonisterna svarar för alla kommuner i Umeåregionen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.