Startsida Umeå kommun

Kommunnät

Kommunens infrastrukturnät bygger på två huvudnät: skolornas elevnät som är publikt och ett administrativt som är internt. Näten består av egenägda förbindelser, hyrda förbindelser och publika tjänster hos nätoperatörer.

De flesta persondatorer i kommunen är anslutna och med näthastighet 10/100 Mbit Ethernet. Utanför stadshuset ansluts enheter med fiberförbindelser (100 Mbps). För mindre enheter som förskolor och vissa vårdinrättningar används tekniker som SDSL.

I dag är alla grund- och gymnasieskolor i Umeå kommun anslutna med 100Mbit/s fiber till stamnätet. Den externa kommunikationen från kommunens nät består av en fysisk förbindelse ansluten till Norrnod.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.