Startsida Umeå kommun
Ekosystemtjänster

Några exempel på ekosystemtjänster. Klicka på bilden för att se den i större format (pdf).

Hållbar stadsplanering och ekosystemtjänster

Naturmiljöerna i staden tillhandahåller värdefulla ekosystemtjänster som är nyttiga för samhället och människans välbefinnande. Naturen bidrar till stadens attraktivitet och sin identitet. Den är en förutsättning för god folkhälsa, ren luft och rent vatten. Träden har också buffrande funktioner för de ljud- och vindförhållanden som skapas i en stadsmiljö. För att bevara den biologiska mångfalden är det viktigt att det finns olika livsmiljöer för växter och djur både i staden och i det omgivande landskapet.

Kontakt

Doris Grellmann naturvårdsplanerare
Umeå kommun
090-16 16 69
doris.grellmann@umea.se

Åsa Hagner
koordinator
Sveriges Lantbruksuniversitet
090-786 82 18
asa.hagner@slu.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.