Startsida Umeå kommun

Den koldioxidsnåla platsen

I projektet Den koldioxidsnåla platsen gör vi det det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp.

Det gör vi genom att

  • testa nya sätt att arbeta med klimatfrågor i kommunen 
  • ta reda på Umeåbornas klimatpåverkan och visualisera den
  • ta del av andras kunskap och dela våra erfarenheter med andra. 
Umeå, Konstnärligt campus, Sliperiet

I november arrangerade projektet en nationell verkstad på Sliperiet, Umeå universitet.

Nationell verkstad till Umeå

I november arrangerade projektet 2017 års Nationella verkstad för hållbara livsstilar. Konferensen arrangerades i samarbete med Naturvårdsverket och är del i genomförandet av Den nationella verkstaden för hållbara livsstilar arrangeras som en del i genomförandet av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion, även kallat 10YFP.

greenumea.se/verkstad

Restauranger i Umeå bildar nätverk för hållbarhet

Under hösten arbetar projektet med att etablera nätverket Hållbara Restauranger i Umeå. Det är ett koncept där restauranger som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring ingår i ett nätverk. Med hjälp av kompetensutveckling och coachning arbetar de medverkande restaurangerna med konkreta hållbarhetsfrågor. Nätverket finns sedan tidigare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

hållbararestauranger.se

Mobilen mäter Umeåbornas resvanor

Som ett led i att tillgängligöra ny statistik om invånarnas resvanor testar projektet en mobil app. Applikationen mäter vilka färdsätt testdeltagarna använder, hur ofta och vilken typ av resor de gör. Förhoppningen är att mätningen både kan bidra till en uppföljning av kommunens miljömål och utgöra ett underlag för hur den här typen av tjänster kan användas som mätmetod framöver.

Ett samarbetsprojekt

Projektet är en del av Umeås klimatarbete och ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet. Projektet genomförs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå energi och Upab.

Fakta om projektet

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
mejl

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Vi är en del av Green Umeå
Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sidan har granskats 2017-12-08

Sidans kortadress: www.umea.se/CO2platsen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.