Startsida Umeå kommun

Den koldioxidsnåla platsen

I projektet Den koldioxidsnåla platsen gör vi det det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp.

Det gör vi genom att

  • testa nya sätt att arbeta med klimatfrågor i kommunen 
  • ta reda på Umeåbornas klimatpåverkan och visualisera den
  • ta del av andras kunskap och dela våra erfarenheter med andra. 
Umeå, Konstnärligt campus, Sliperiet

I november arrangerar projektet en nationell verkstad på Sliperiet, Umeå universitet.

Nationell verkstad till Umeå

Projektet står värd för 2017 års Nationella verkstad för hållbara livsstilar. Konferensen arrangeras i samarbete med Naturvårdsverket och är del i genomförandet av Den nationella verkstaden för hållbara livsstilar arrangeras som en del i genomförandet av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion, även kallat 10YFP.

greenumea.se/verkstad

Rustar bilhandeln för ökat sug efter elbilar

I november utbildas Umeås bilsäljare för att bättre kunna möta sina kunders frågor om elbilar och elbilsladdning. Utbildningen genomförs i samarbete med Biofuel Region, Upab och Umeå energi.

umea.se/elbilskurs

Testa en elbil

När Umeås nya parkeringshus invigs 20 oktober är projektet på plats tillsammans med ett antal bilhandlare för att låta besökarna i parkeringshuset testa elbilar.

Lådcykelpoolen U-bike

U-bike är en helt ny ellådcykelpool som gör det möjligt att hyra en eldriven lådcykel i Umeå. Syftet är att underlätta klimatsmarta sätt att färdas i staden. Projektet verkar för att öka användningen och göra cykelpoolen känd bland Umeåborna.

umea.se/ubike

Morgondagens delningstjänster

Vi arbetar för att främja delningsekonomin i Umeå. Som ett första steg utreder vi vilka tjänster som Umeåborna använder sig av idag och vilka tjänster de har ett behov av. I nästa steg kommer vi att arbeta för att utveckla nya tjänster för att fler ska börja dela och låna med andra. Som exempel kan en testbädd bli att testa nya sätt att använda de kommunala bibliotekens lånesystemför att främja delning.

umea.se/delamer

Restauranger i Umeå bildar nätverk för hållbarhet

Under hösten arbetar projektet med att etablera nätverket Hållbara Restauranger i Umeå. Det är ett koncept där restauranger som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring ingår i ett nätverk. Med hjälp av kompetensutveckling och coachning arbetar de medverkande restaurangerna med konkreta hållbarhetsfrågor. Nätverket finns sedan tidigare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

hållbararestauranger.se

Alla är vän med solen!

Tillsammans med kommunens energi- och klimatrådgivning genomförde projektet kampanjen "Bli vän med solen!" som ska väcka intresse för solel och få fler att sätta upp solceller på sitt tak. Insatserna har bland omfattat en facebook-kampanj som genererat nästan 500 följare och en informationskväll som lockade drygt 70 deltagare. Som en del i kampanjen har energi- och klimatrådgivningen också besökt ett antal orter och stadsdelar runt om i kommunen.

umea.se/solel

Ett samarbetsprojekt

Projektet är en del av Umeås klimatarbete och ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet. Projektet genomförs med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå energi och Upab.

Fakta om projektet

Kontakt

Anna Gemzell
projektledare
Umeå kommun
090-16 16 96
mejl

Fler kontaktuppgifter och fakta om projektet

Vi är en del av Green Umeå
Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sidan har granskats 2017-10-17

Sidans kortadress: www.umea.se/CO2platsen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.