Startsida Umeå kommun
Händer, himmel och grönska

Jerker Jansson och Owen Laws från Cykelstaden Umeå tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S).

Umeå kommuns miljöpris

Umeå kommuns miljöpris kan gå till ett företag, en institution, en skola, en organisation eller en enskild person som har gjort en berömvärd insats för miljön eller för hållbar utveckling. Insatsen kan sträcka sig över en längre period än det senaste året. Miljöpriset har delats ut femton gånger sedan 2001. Bostadsrättsföreningen Kemisten fick priset 2016.

2017 års miljöpris till Cykelstaden Umeå

Umeå kommuns miljöpris 2017 har tilldelats Cykelstaden Umeå, Naturskyddsföreningens arbetsgrupp för cykelfrågor i Umeå. Priset delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december.

Kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark (S) sitter med i den grupp som utsett vinnaren. Vid utdelningen nämnde hon att Cykelstaden Umeå jobbar flitigt ideellt, och att medlemmarna brinner för att göra Umeå till Sveriges bästa cykelstad. Efter det tackade Jerker Jansson så mycket för priset:

– Det visar att Umeå kommun vill hålla en hög ambitionsnivå vad gäller cykelfrågor, och jag hoppas att det kommer att synas i framtida satsningar.

Owen Laws, en annan av medlemmarna, berättade att gruppen har en hemsida och Facebook-sida:

– Syftet är att visa var ribban kan ligga, och vilka krav som är rimliga att ställa som cyklist.

Motivering till priset:

”Cykelstaden Umeå har tilldelats Umeå kommuns miljöpris 2017 för sitt stora engagemang för att göra Umeå till Sveriges bästa cykelstad.

Cykelstaden Umeå – Naturskyddsföreningens grupp för cykelfrågor i Umeå – gör en värdefull insats genom att lyfta cyklisternas perspektiv och bidrar aktivt till den hållbara omställningen vi eftersträvar i det växande Umeå. Cykelstaden Umeå sprider kunskap om cykelfrågor i media och organiserar träffar där cykelinfrastruktur diskuteras flitigt med stor entusiasm och glädje. Allt för att göra Umeå till en bättre och tryggare cykelstad för alla.”

Utöver ära och plakett innebär miljöpriset 10 000 kronor till pristagaren.

Kontakt

Katharina Radloff
miljöstrateg
Umeå kommun
090-16 14 26
katharina.radloff@umea.se

Tidigare vinnare

2016 Kemisten
        bostadsrättsförening
2015 Polarbröd
2014 Komatsu Forest
2013 Hållbara Ålidhem
2012 Riksbyggen
2010 GE Healthcare
2009 Umeva
2008 Umeå Folkets hus
2007 Dragonskolan
2006 Volvo Lastvagnar
2005 Norrmejerier
2004 Umeå Bilfrakt
2003 Inger Molin
2002 Esam AB
2001 Torsten Modig, Per Carstedt

Sidan har granskats 2018-01-31

Sidans kortadress: www.umea.se/miljopris

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.