Startsida Umeå kommun
Rådslag för hållbar utveckling

Bilden är från tidigare Rådslag

Program

Datum: Torsdag 19 oktober
Plats: Nolia
Tid: kl 9:30 – 15:30

Förmiddag

09:30 Registrering, fika och utställning

10:00 Välkommen till årets rådslag
Margareta Rönngren, kommunalråd, Umeå kommun

10:20 Vår roll i ett hållbart Umeå
Karin Bodin, VD Polarbrödsgruppen, Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun och Thomas Olofsson, professor vid Umeå Universitet samtalar om hur deras verksamheter bidrar till ett hållbart Umeå tillsammans med moderator Fredrik Warberg, Tidsverkstaden.

11:00 Så vill vi se framtidens hållbara Umeå
Under hösten har ungdomar från Dragonskolan, Sjöfruskolan, Tegs Central och Grubbe-skolan arbetat med framtidsbilder för Umeå. Presentation av förslagen.

11:30 - 12:30  Lunch

Eftermiddag

12:30 forts. Så vill vi se framtidens hållbara Umeå

13:00 Hållbarhetsförslag för framtiden
Vi diskuterar vilka idéer som Umeå bör satsa på för att bli en attraktiv och hållbar stad.

13:45 Mässmingel med fika
Gå en rundtur i rådslagsutställningen där alla ungdomars framtidsbilder presenteras.

15:00 Avslutning med prisutdelning

15:30 Slut

 

Kontakt

Johan Sandström
energi- och klimatstrateg
Umeå kommun
090-16 16 65
070-254 45 78
mejl

Erika Åberg
Naturskolan
Umeå kommun
070-569 03 21
mejl

Program
Program Rådslag 2017

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.