Startsida Umeå kommun
Händer, himmel och grönska

Umeå kommuns miljöpris

Umeå kommuns miljöpris kan gå till ett företag, en institution, en skola, en organisation eller en enskild person som har gjort en berömvärd insats för miljön eller för hållbar utveckling. Insatsen kan sträcka sig över en längre period än det senaste året. Miljöpriset har delats ut femton gånger sedan 2001. Bostadsrättsföreningen Kemisten fick priset 2016.

Miljöpriset 2017

Nomineringen för Miljöpriset 2017 har stängt. En jury kommer att bedöma inkomna förslag och priset delas ut vid kommun­fullmäktiges sammanträde måndag 18 december. Juryns bedömning kan inte överklagas.

Kontakt

Katharina Radloff
miljöstrateg
Umeå kommun
090-16 14 26
mejl

Tidigare vinnare

2016 Kemisten
        bostadsrättsförening
2015 Polarbröd
2014 Komatsu Forest
2013 Hållbara Ålidhem
2012 Riksbyggen
2010 GE Healthcare
2009 Umeva
2008 Umeå Folkets hus
2007 Dragonskolan
2006 Volvo Lastvagnar
2005 Norrmejerier
2004 Umeå Bilfrakt
2003 Inger Molin
2002 Esam AB
2001 Torsten Modig, Per Carstedt

Sidan har granskats 2017-12-07

Sidans kortadress: www.umea.se/miljopris

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.