Startsida Umeå kommun
Pojke med drake

Landsbygdsutveckling

Umeå kommun är både stad och landsbygd. Knappt 30 procent av kommunens invånare bor utanför Umeå centrum i större och mindre byar och tätorter samt Sävar, Hörnefors och Holmsund-Obbola. En fortsatt hållbar tillväxt i kommunen förutsätter att utvecklingen är hållbar både på landsbygden och i staden.

Aktuellt: Landsbygdsfrågorna på agendan!

Umeå kommun bedriver just nu ett intensivt arbete med landsbygdsutveckling: en ny översiktsplanedel för landsbygden har i våras varit ute på samråd samtidigt som det arbetas med att ta fram ett förslag till Umeå kommuns kommande program för landsbygdsutveckling.

Under samrådsperioden har det tillsammans med Bygderådet Umeå arrangerats ett flertal träffar runt om i kommunen: i Gravmark, Stöcksjö, Tavelsjö och Sörmjöle. En uppsamlande träff har även arrangerats på restaurang Översten på Stadshusområdet.

Deltagarna på samrådsmötena har fått arbeta aktivt i grupp med samrådsförslaget och kommande landsbygdsprogram. Under Mer information finns en sammanställning av de synpunkter som kommit in.

Du kan läsa mer om översiktsplanen här.

Kontakt

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
mejl

Mer information

Sidan har granskats 2017-11-08

Sidans kortadress: www.umea.se/landsbygd

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.