Startsida Umeå kommun
Barn med hund och program för landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Umeå kommun är både stad och landsbygd. Knappt 30 procent av kommunens invånare bor utanför Umeå centrum i större och mindre byar och tätorter samt Sävar, Hörnefors och Holmsund-Obbola. En fortsatt hållbar tillväxt i kommunen förutsätter att utvecklingen är hållbar både på landsbygden och i staden.

Nyheter

Nytt program för hållbar landsbygdsutveckling

Under vintern 2017/2018 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun. Alla intresserade var välkomna att komma med kommentarer och yttranden och dessa är sammanställda i en remissammanställning, se Mer information.

Den 27 augusti 2018 antogs det reviderade programmet slutligen av kommunfullmäktige och inom kort kommer det antagna programmet finnas att läsa under Mer information. Intill dess ligger remissversionen ute.

Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun visar på hur översiktsplanens målsättningar för hållbar landsbygdsutveckling kan genomföras. Det har fokus på vad kommunen kan genomföra internt och hur kommunen kan ta initiativ externt, framförallt kring samordning och samverkan. Programmet ger även exempel på vilka samarbeten och insatser som andra aktörer kan göra inom en rad områden för att nå målen om hållbar landsbygdsutveckling.

Programmet är indelat i olika teman - dessa teman går in i varandra och är ömsesidigt stärkande. Till programmet hör även övergripande strategier, som visar på hur kommunen generellt ska arbeta för en hållbar landsbygdsutveckling, vilka metoder kommunen ska använda, vilka samarbetspartners kommunen ska ha etc.

För att få input till program och översiktsplan har en gedigen dialog genomförts med boende och verksamma på Umeå landsbygd och med olika företrädare för organisationer etc. Dessa idéer och önskemål har på olika sätt gett avtryck i översiktsplan och program.

Prenumerera på nyheter

Vill du prenumerera på nyheter om landbygdsutveckling?
Fyll i din mejladress och klicka på "OK". Som prenumerant får du ett mejl när en nyhet publiceras. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

När du anmäler dig samtycker du till att vi sparar och använder din mejladress för att skicka nyheter om landbygdsutveckling. Läs mer om behandling av din mejladress för denna prenumerationstjänst och dina rättigheter på www.umea.se/prenumerationbehandling

Kontakt

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Sidan har granskats 2018-10-15

Sidans kortadress: www.umea.se/landsbygd

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.