Startsida Umeå kommun
Naturbild vatten

Byalag och föreningar

Det finns 130 större och mindre byar i Umeå kommun. I byarna är det en myllrande aktivitet med arrangemang, föreningar och engagerade bybor.

Många av byarna har en egen hemsida, där byns historia, föreningar och olika lokala evenemang beskrivs. Byarnas hemsidor finns samlade på Bygderådet Umeås webbplats.

Kontakt

Enar Jonsson
ordförande
Bygderådet Umeå 
070-578 25 88
ordforande@bygderadetumea.se

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Mer information

Alla byawebbplatser ligger på Bygderådets webbplats.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.