Startsida Umeå kommun
pappa och barn

Kommunens arbete med landsbygdsutveckling

Landsbygdsfrågorna på agendan!

Umeå kommun bedriver just nu ett intensivt arbete med landsbygdsutveckling: En ny översiktsplanedel för landsbygden har varit ute på så kallad utställning och ett nytt Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun har varit ute på remiss. Både översiktsplanen och programmet blev den 27 augusti 2018 antagna av kommunfullmäktige i Umeå kommun. De antagna versionerna läggs ut på kommunens hemsida inom kort.

Under samrådsperioden för översiktsplanedelen för landsbygden under våren 2017 arrangerades det tillsammans med Bygderådet Umeå ett flertal träffar runt om i kommunen: i Gravmark, Stöcksjö, Tavelsjö och Sörmjöle. Även en uppsamlande träff arrangerades på restaurang Översten på Stadshusområdet.

Deltagarna på samrådsmötena fick arbeta aktivt i grupp med samrådsförslaget och kommande landsbygdsprogram. Under Mer information finns en sammanställning av de synpunkter som kom in på mötena. Det finns dessutom en gedigen samrådsredogörelse för samrådet med översiktsplanen, se mer på sidan för Utställning Tematisk översiktsplan för landsbygden.

Bakgrund

Tidigare målsättningar och skrivningar om landsbygdsutveckling i Umeå kommun var i behov av en uppdatering. Därför startades en process för att få in alla väsentliga synpunkter, både externt och internt. Den externa processen har planerats och genomförts tillsammans med Bygderådet Umeå, så att de som lever och verkar på landsbygden blir involverade på bästa sätt och att alla viktiga synpunkter kommer med.

Internt i kommunen har en bred arbetsgrupp diskuterat vad kommunen vill med landsbygdsutveckling. Representanter från kultur, fritid, skola, näringsliv, turism, socialtjänsten, övergripande planering m.fl. har funnits med i den interna arbetsgruppen.

Dessutom har diskussioner förts med externa aktörer som universiteten, Länsstyrelsen, organisationer m.fl.

Kontakt

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Genomförda aktiviteter

Hösten 2014:

 • möten i intern arbetsgrupp
 • näringslivsträff för företagare på landsbygden
 • landsbygdsträff

Våren 2015:

 • kompletterande dialoger
 • diskussioner om landsbygd i process om ÖP-aktualisering
 • näringslivsträffar i Bullmark, Kasamark, Tavelsjö och på Holmön

Hösten 2015:

 • näringslivsträffar i Tavelsjö och Bullmark

Våren 2016:

 • näringslivsträffar i Tavelsjö och Bullmark
 • sammanställning av målsättningar och samrådshandling

Våren 2017:

 • samråd Översiktsplan Umeå kommun
 • näringslivsträff i Bullmark

Hösten 2017 - våren 2018:

 • remiss Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun

Hösten 2018

 • KF antagande av program och översiktsplan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.