Startsida Umeå kommun

Lokalt näringsliv

Det lokala näringslivet är en viktig motor för utvecklingen på Umeå landsbygd. De flesta företagen finns i branscherna jord- och skogsbruk, bygg, transport, tillverkning och juridik/ekonomi.

Aktuellt: Näringslivsträff i Norrmjöle

Tisdag den 4 september 2018 arrangerades en näringslivsträff i Norrmjöle på Norrmjöle Golfklubb på initiativ av Stöckebygdens utveckling och kommunens näringslivsservice. På agendan var bland annat Stöckebygdens utvecklings arbete med en lokalekonomisk analys.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.