Startsida Umeå kommun

Lokalt näringsliv

Det lokala näringslivet är en viktig motor för utvecklingen på Umeå landsbygd. De flesta företagen finns i branscherna jord- och skogsbruk, bygg, transport, tillverkning och juridik/ekonomi.

Aktuellt: Näringslivsträff i Bullmark

Tisdag den 9 maj 2017 arrangerades en näringslivsträff i Bullmark. På agendan var bland annat den lokala byaplanen, åtgärder för näringslivsutveckling i kommande kommunala landsbygdsprogram m.m.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.