Startsida Umeå kommun
Vindelälven

Planering och projekt på landsbygden

Umeå kommun planerar för en hållbar utveckling på landsbygden och medverkar även i en rad projekt. Det handlar till exempel om samarbete i Leaderområden, Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka och regionalt serviceprogram. Översiktsplanering sker till exempel i Sävar och i en tematisk översiktsplan för landsbygden.

Regionalt serviceprogram för Västerbottens län

Det övergripande målet med länets regionala serviceprogram är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka i alla delar av länet genom att främja en tillfredsställande servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd. Programmet ska vara ett styrande dokument för prioriteringar av resurser och insatser.

Länsstyrelsen Västerbotten är ansvarig för det regionala serviceprogrammet.

Fördjupad översiktsplan för Sävar

Kommmunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har beslutat att det ska tas fram en fördjupad översiktsplan för Sävar. Kommunens enhet för Övergripande planering är igång med arbetet, men just nu är det paus på grund av förseningar hos Trafikverket.

Tematisk översiktsplan för landsbygden

Översiktsplan Umeå kommun - Tematiskt tillägg för landsbygden är nu antagen av kommunfullmäktige, läs mer under sidorna omkring översiktsplanering.

Kontakt

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.