Startsida Umeå kommun
Pengar

Stöd och bidrag

Det finns olika stöd och bidrag att söka för företag och föreningar på Umeå landsbygd. Här är en sammanställning över de vanligaste bidragen.

Hemsändningsbidrag

Umeå kommun ger bidrag till lanthandlare för hemsändning av dagligvaror. Bidraget är 200 kronor per hemsändningstillfälle.

Umeå kommuns regler för hemsändningsbidrag och den blankett som ska användas till redovisning finns att ladda ner under Mer information.

Lokalt ledd utveckling/Leader

Inom bland annat Havs- och fiskerifonden finns medel avsatta för så kallade Leaderprojekt.

Läs mer om lokalt ledd utveckling/Leader

Föreningsbidrag via Föreningsbyrån

Föreningar på landsbygden är välkomna att söka Umeå kommuns alla föreningsbidrag. Föreningsbyrån handlägger samtliga ansökningar.

Läs mer om stöd, råd och bidrag till föreningar

Bygdeavgiftsmedel via Länsstyrelsen

Bygdeavgiftsmedel är ett bidrag som kan sökas av alla föreningar i Umeå kommun. Medlen har sitt ursprung i ersättning för reglerade vattendrag.

Från och med 2016 är det nya rutiner för ansökan och redovisning för bygdeavgiftsmedlen. Skillnader blir främst i ansökningsförfarandet samt sista ansökningsdatum.

Mer information om bidraget finner ni på Länsstyrelsens hemsida.

Företags- och projektstöd via Länsstyrelsen

Andra bidrag som företag och föreningar på landsbygden kan söka är till exempel investeringsstöd, servicebidrag, investeringslån, projektstöd och betaltjänststöd. Länsstyrelsen Västerbotten handlägger dessa bidragsansökningar, läs mer på länstyrelsens webbplats.

LONA: lokala naturvårdsbidrag

LONA – lokala naturvårdsbidrag ska stimulera naturvårdsprojekt som bygger på sociala initiativ och delaktighet. Bidrag kan sökas för kunskapsuppbyggnad, utredningar, skötsel, restaurering eller information samt åtgärder som främjar friluftsliv i naturmiljöer.

Mer information finns på Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens webbplats. Information om Umeå kommuns kontaktperson finns under Kontakt.

EU-bidrag

Större projekt kan söka EU-bidrag genom till exempel Regionalfonden, Landsbygdsprogrammet eller Socialfonden. Det gäller exempelvis bidrag till bredbandsutbyggnad.

Mer information finns att hämta hos Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet.

Kontakt

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Peter Hörnemalm
avdelningschef
Föreningsbyrån
090-16 16 18
070-299 17 05 peter.hornemalm@umea.se

Länsstyrelsen Västerbotten Regional utveckling
010-225 40 00
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Jonas Svensson (LONA)
miljöinspektör
Miljö- och hälsoskydd
090-16 18 65
070-688 14 47
jonas.svensson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.