Startsida Umeå kommun

131. Umeå Östra

Resecentrat i stadsdelen Öbacka, som uppförts för Botniabanan, kallas i folkmun kexchokladen. Anläggningen är en viktig del i det stadsplanegrepp, som genom en distinkt diagonal (Lasarettsbacken/ Daniel Naezéns gata) binder samman järnvägen med sjukhuset och campusområdet. Vänthallen utgör en skarpt utskuren volym med svagt utåtlutande fasader, som grenslar dubbelspåret. Dess utformning med glas som dominerande material, speglar tidsandan vid tillkomsten. De diagonalställda limträbalkarna i olika dimensioner, som skulle ha en konstruktiv funktion, har i den byggda versionenreducerats till en karaktärsskapande, stomstabiliserande roll och del i upphängningen av glasen. Utifrån förtar solskyddet delvis den önskade känslan av skimrande lykta, men interiört upplevs ljuset och luften.

Från stationshuset löper under Holmsundsvägen (Blå vägen) en spatiös gång, belyst av såväl lanternin, som ett fönster ut mot älven. Passagen har därför, trots svåra förutsättningar, utvecklats till en behaglig transportsträcka. Till detta medverkar den konstnärliga utsmyckningen i form av målade kakelväggar. Arkitekten har valt att utforma byggnadsvolymen, som inrymmer uppgången mot sjukhuset, till en slags miniatyr av själva resecentrat. Mot väster har en parkdel anlagts, som domineras av en långsmal damm med omgivande perennplanteringar. Det rinnande vattnet skapar en lugn atmosfär och kopplar visuellt samman parken med Umeälven och det mellanliggande Djupbäcksstråket.

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, L. Sjögren (2008)

Konstnär: A. Sylwan

Planarkitekt: O. Forsgren och P. Forsberg, (2008)

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.