Startsida Umeå kommun

144. Kv Forsete - hotell, handel, kontor

Länk...I Umeå centrum har kvarteret Forsete genomgått en närmast total omvandling. Detta har möjliggjorts genom rivning av det s.k. VF-huset från 1930-talet och omfattande ingrepp i såväl byggnader från 1960-talet, som hotellfasaden mot Vasaplan från 80-talet. Förutom inredd galleria planeras även för skola och vårdlokaler. Till detta kommer exklusiva radhus, som ska byggas på de resterande, äldre byggnadernas tak.

I hörnet mot Skolgatan har ett butiks- och kontorshus i sex våningar ersatt det gamla VF-huset. Även om de två övre våningsplanen dragits in något, dominerar det sin omgivning. Som ett prisma, indraget och diagonalställt, strävar en hotelldel mot skyn i ytterligare sex våningar. Hörnhusets blanka, vita glasfasader med fönsterband går igen, men nu är formaten liggande. Trots den till synes transparenta ytan och avancerad ljussättning kvällstid, ger volymen ett massivt intryck.

Rikt glasad upplevs bottenvåningen ändå som sluten och otillgänglig längs Rådhusesplanaden, medan fasaderna mot övriga kringliggande gator getts en livligare, mer varierad gestaltning. Uppmärksamheten har koncentrerats till den höga, utskurna och lysande entrén mot Rådhustorget, som skenbart kan flyta in i byggnaden. Det faktum att kvarteret ännu inte är helt färdigbyggt påverkar möjligheten till helhetsbedömning.


Se även: Arkitekturguide Umeå 2001, VF-huset, Varuhus för EPA och Vasaplan.

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, L. Sjögren, (2012)

Konst: M. L. Edmondson

Planarkitekt: T. Strömberg och L. Wendel, (2011)

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.