Startsida Umeå kommun

Centrumfyrkanten

I byggnadsordningen för Centrumfyrkanten beskrivs stadsdelens utbyggnad från att staden grundades fram tills idag.

Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland Rådhuset från 1890, varmbadhuset nere vid älven och det gamla elverket på Östra Rådhusgatan 2 som idag är kafé. Bland de utpekade husen finns många goda representanter för sin tid.

I byggnadsordningen beskrivs även 17 stadspartier. Bland dem finns till exempel Rådhusesplanaden, Järnvägstorget och Sveagatan med det första huset efter branden 1888.

För de olika miljöerna anges vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen. Dessa kommer att ligga till grund för kommunens hantering av plan- och bygglovärenden.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.