Startsida Umeå kommun

Byggnadsordning för Sofiehem och Ålidhem

I byggnadsordningen för Sofiehem och Ålidhem beskrivs stadsdelarnas utbyggnad från den tiden då Öns bönder hade sina utmarker här till den nya tiden med punkthus på Gluntens väg och utbyggnaden av stadsdelen Ålidhem.

Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland "Mjölk-Kalles" egnahem från 1920-talet, arkitektritade villor av Erik Lindgren, Sofiehemsskolan och värmeverket på Ålidhem. Bland de 40 utpekade husen finns många vanliga villor och hyreshus, som är goda representanter för sin tid.

I byggnadsordningen beskrivs även ett 20-tal bebyggelseområden med sammanhållen karaktär -områden som är väl värda att värna om. Bland dem finns Björkvägens idylliska småstadsbebyggelse, 60-talets kedjehus vid Johannelundsvägen och studentbostadskvarteren på Ålidhem.

För de olika miljöerna anges vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen. Dessa kommer att ligga till grund för kommunens hantering av plan- och bygglovärenden.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.