Startsida Umeå kommun

Byggnadsordning för Teg

I byggnadsordningen för Teg beskrivs stadsdelens utbyggnad från medeltida jordbruksbygd till det tidiga 2000-talets uppförande av höghus i bryggerikvarteret nere vid älven.

Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland vattentornet på Bölekläppen, arkitekten Denis Sundbergs funkisvilla från 1940 och VAB:s kontorshus från 1968. Bland de närmare 100-talet utpekade husen finns många vanliga villor och hyreshus, som är goda representanter för sin tid.

I byggnadsordningen beskrivs även ett 20-tal bebyggelseområden med sammanhållen karaktär -områden som är väl värda att värna om. Bland dem finns de bevarade och restaurerade gårdarna i Böle gamla bykärna, egnahemsbebyggelsen från 1920-talet vid Tjärhovsgatan och 50- och 60-talsbebyggelsen på centrala Teg.

För de olika miljöerna anges vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen. Dessa kommer att ligga till grund för kommunens hantering av plan- och bygglovärenden.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.