Startsida Umeå kommun

Gestaltningen av Umeå

Kontakt

Tomas Strömberg
Stadsarkitekt
Plan och bygg
090-16 14 86
tomas.stromberg@umea.se

Maria Blomkvist
Chefsarkitekt
Bygglov
090-16 13 55
maria.blomqvist@umea.se 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.