Startsida Umeå kommun

134. Teknikhus Botniabanan

Botniabanan bildar en länk längs kusten mellan Ådalsbanan i söder och stambanenätet i norr. När banan invigdes 2010 var det den största järnvägssatsningen som fullbordats i Sverige sedan 1937. Även teknikhusen speglar hög precision och modernitet och innehåller mycket avancerad teknik.

Byggnaderna är skapade utifrån två standardiserade moduler där längden varierar beroende på mängden teknik som ska inrymmas. Den genomgående typologin ger på så sätt ett samlat intryck.

Fasaderna är beklädda med zinkplåt i olika variationer som bidrar till spännande detaljer och kontraster på nära håll. Att ventilationsgaller har integrerats med gavelplåten visar på ett omsorgsfullt helhetstänk.

Teknikhusen ger ett neutralt uttryck då samtliga byggnader getts grå kulör. En tidig idé var att i det öppna landskapet kunna välja mellan flera kulörer, framtagna av konstnären Åke Pallarp. Av ekonomiska skäl uteblev detta vid genomförandet.

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, L. Sjögren

Landskapsarkitekt: Schibbye Landskap AB, B. Schibbye/

Botniabanan invigdes 2010

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.