Startsida Umeå kommun

Ny tillfällig förskola på Böleäng

Klicka på bilden för en större vy av området.

Umeå kommun har fått godkännande av Länsstyrelsen på ett av de två byggloven som finns för förskola på Fruktvägen. Arbetet med att etablera en förskola med fyra avdelningar startar direkt i augusti. Den behövs för att lösa det akuta behovet av fler förskoleplatser på Tegsområdet och planeras vara klar under hösten 2018.

Kort störningstid för markarbete

Inför bygget behöver markarbete ske för vatten, avlopp och förskolegård. Det arbetet påbörjas under augusti. En tillfällig parkering för förhyrda platser för gruppboendet ersätter befintlig parkering under pågående markarbete. Störningar kommer att pågå under en kortare period och vi ska minimera hinder för trafikanter att ta sig till och från Fruktvägen. Vid leverans av förskolemodulerna kommer personal att finnas på plats för att lotsa trafik.

Tillfällig förskola under tiden andra byggs

Förskolan är tillfällig i väntan på permanenta förskolor som ska byggas inom samma och närliggande stadsdelar.

Böleäng – förutsättningarna för att etablera förskoleavdelningar prövas i detaljplan.

Västteg – nyproduktion av förskola med åtta avdelningar i kommunal regi med byggstart våren 2019.

Östteg – ombyggnation av befintlig fastighet för att skapa ytterligare tre förskoleavdelningar.

Böleängsparken byggs om

Umeå kommun ska bygga om och förbättra Böleängsparken i närheten av Böleängsskolan. Där finns en belyst grusplan 40 x 60 meter i bra skick och med mål. På vintern spolas den till isbana. Lekparken ska ändra läge, få ny utrustning och i nära anslutning blir bland annat nya sittplatser och fler fruktträd. Belysnigen ska förbättras och anläggning av en gång- och cykelväg ska binda ihop parken.

Kontakt

Patrik Lindqvist
byggprojektledare Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 86
patrik.lindqvist@umea.se

Sidan har granskats 2018-07-02

Sidans kortadress: www.umea.se/forskolaboleang

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.