Startsida Umeå kommun

Kommunens byggnader

Ny-, till- och ombyggnader av kommunens lokaler sker hela tiden. Umeå kommuns fastighetsavdelning, Fastighet, förvaltar drygt en miljon kvadratmeter för-, grund- och gymnasieskolor, vård- och omsorgslokaler, kultur- och fritidslokaler med mera.

En viktig del i ansvaret är att alla som använder lokalerna ska trivas och att
fastigheternas funktion ska säkras på lång sikt. Att ständigt utveckla dem genom energieffektivisering och ökad miljöhänsyn är också prioriterade områden.

Byggprojekt

Förutom planerat underhåll så genomför Fastighet nybyggnationer och större om- eller tillbyggnader i samverkan med berörda verksamheter, till exempel lokaler för utbildning, socialtjänst eller kultur- och fritidsverksamhet. Läs mer i vänsterspalt.

Några större byggprojekt som pågår just nu

Samverkanshus med flera verksamheter

För-, grund- och gymnasieskolor

Kultur- och fritidslokaler

Sidan har granskats 2017-11-30

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunensbyggnader

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.