Startsida Umeå kommun
Ymer 1

Rivning av fastigheten Ymer 1

Ymer 1 är den byggnad i korsningen Västra Esplanaden och Kungsgatan där Peppes tidigare bedrivit verksamhet. Umeå kommun äger fastigheten och det har länge funnits en plan att riva huset och bygga ett parkeringshus. Det planerade parkeringshuset finns med i den fördjupade översiktsplanen.

Tidplan för rivningen

  • Det invändiga rivningsarbetet påbörjas i slutet av mars
  • Den tyngre rivningen med maskiner startar i mitten av april
  • Rivningen beräknas vara klar i juni.

Delar av Kungsgatan/Västra Esplanaden stängs av

Från och med mitten av maj kommer delar av Kungsgatan och Västra Esplanaden att spärras av till följd av rivningsarbetet.

Två filer kommer att vara öppna för biltrafik, men 50 meter av den tredje avfartsfilen närmast rivningsområdet kommer att vara avstängd under uppskattningsvis fyra veckor. Ytterligare avspärrningar kan uppstå tillfälligt när rivningen ställs iordning.

Se markering för avspärrningen i bilden nedan, klicka på bilden för att göra den större.

Karta avspärrningar rivning Ymer 1

Avspärrat område under rivningsarbetet

Möjlighet att hyra en lådcyklel

Efter rivningen är klar skapar vi plats för U-bike där du kommer att kunna hyra en lådcykel, i väntan på att ett parkeringshus kan byggas. Lådcykelpoolen U-bike invigs hösten 2017. 

Bygget av ett parkeringshus utreds i detaljplanearbetet. Uppförandet av ett parkeringshus kommer att få vänta tills vägplanerna för västra länken vunnit laga kraft.

Bakgrund till rivningen

Umeå kommun förvärvade fastigheten från Länsförsäkringar 2005 eftersom den ingår i ett möjligt exploateringsområde för att utveckla stadsmiljön. En detaljplan håller på att tas fram för Ymer 1 och Ymer 4 med preliminärt syfte att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, ett parkeringshus och handel i gatunivån.

Umeå kommun har hyrt ut Ymer 1 i befintligt skick till ett antal hyresgäster (bland annat verksamheterna Peppes, Collectors point och Wesc) under tiden utredning av området pågått. Samtliga verksamheter har haft rivningskontrakt och blev uppdagda till sista oktober 2016.

Eftersom byggnaden är en rivningsfastighet har kommunen bara genomfört nödvändigt kostnadseffektivt underhåll av den. Umeå kommun har gjort en utredning av fastighetens byggnadstekniska delar som tak och vvs (värme, ventilation och sanitet). Utredningen visar att fastigheten idag är i mycket dåligt skick.

Byggnadsnämnden beviljade 16 juni 2016 rivningslov för byggnaden Ymer 1 (rivningen omfattar inte f.d. hotell Margareta).

Kontakt

Peder Granström
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 45
070-206 82 84
peder.granstrom@umea.se

Lars Karlsson
fastighetsförvaltare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 84
070-384 23 84
lars.karlsson.2@umea.se

Om fastigheten

Adress: Kungsgatan 47 a (karta)

Fastighetsbeteckning: Ymer 1

Byggnadsår: 1929

Storlek (bruksarea): 1445 m²

Sidan har granskats 2018-01-29

Sidans kortadress: www.umea.se/ymer1

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.