Startsida Umeå kommun

Illustration: Arkinova Arkitekter. Klicka på bilden för större vy.

Förskolan Rosendal öst på stan

En ny förskola byggs öst på stan och får namnet förskolan Rosendal. Den kommer att ha sex avdelningar på två plan och byggs utifrån dagens moderna standard för förskolelokaler. 

Förskolan kommer att bestå av tegel och fasadskivor för att smälta in i omgivningen och med det nya bostadsområde som byggs bredvid. 

Förskolan ska ha en utvändig trapp med egen entré till avdelningarna på övre plan. På övre plan kommer det även att finnas en stor balkong. Förskolan inreds med tillagningskök, gemensam matsal och torg samt små och stora ateljéer för samtliga avdelningar att nyttja.  

Ny park i närheten

I nära anslutning till förskolans gård kommer en rund inhägnad allmän park att anläggas. Den kan nyttjas av förskolan och allmänheten. Parkarbetet och angöring till förskolan från gatan sker i samverkan med Gator och parker inom Umeå kommun. 

Röd markering visar projektets omfattning.

Kontakt

Erik Nilsson
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 52
erik.nilsson@umea.se

Om byggnaden

Adress

Nygatan 73, 903 31 Umeå
Östermalmsgatan 20 L
903 32 Umeå
karta

Storlek

cirka 1500 m² bta

Byggstart

januari 2018

Byggslut

sommaren 2019

Arkitekt

Arkinova arkitekter

Totalentreprenör

Selbergs entreprenad

Sidan har granskats 2018-08-30

Sidans kortadress: www.umea.se/rosendal

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.