Startsida Umeå kommun

Ny förskola i Obbola

Förskolan Karusellen i Obbola har rivits och ersätts av en ny förskola på två plan. Den nya förskolan rymmer fyra avdelningar och ska bland annat innehålla gemensamma ateljéer, rum för våtlek, matsal och pedagogiskt kök.

En ny utemiljö inspirerad av de fyra elementen eld, vatten, luft och jord ska skapas med bland annat pergola, eldstad, vattenrännor och lekytor med sand.

Entreprenör är Nåiden Bygg.

Kontakt

Erik Nilsson
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 52
erik.nilsson@umea.se

Om byggnaden

Adress

Karusellvägen 4
913 41 Obbola

karta (Google maps)

Storlek

cirka 1 010 m² bta

Byggstart

augusti 2017

Byggslut

våren 2019

Kostnad

omkring 30 miljoner kronor

Skisser

ritning på förskola och utemiljö

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.