Startsida Umeå kommun

Ny tillfällig förskola på Berghem, förskolan Snöflingan

Det finns ett behov av att skapa nya förskoleavdelningar i Umeå, framför allt i de centrala och östra stadsdelarna samt på Teg. Det finns ett högt tempo för att skyndsamt lösa behoven.

Prioriteringar har gjorts för att i första hand använda kommunens egen mark med detaljplaner som är tänkta för allmänna behov. Grusplanen vid Berghemsskolan är en sådan mark och bedömningar har gjorts att utemiljön kan fortsättningsvis vara god för barn och elever i närliggande verksamheter.

Den nya förskolan blir en enplansförskola på delar av marken där grusplanen ligger med tillhörande parkering, yta för hämta- och lämna samt egen utemiljö.

Byggarbetet sker på dag- och kvällstid och eventuellt helger. Byggtrafik kommer att gå efter Skidspåret samt innanför byggstängsel. Förskolan ska vara klar under november 2017.

Grusplan blir kvar

Målsättningen har varit att behålla miljön runt omkring i så stor omfattning som möjligt. Grusplanen blir kvar men flyttas bakom nya förskolan. Förskolans placering inom området har skett med hänsyn tagen till trafiksäkerhet, hämtning och lämning samt varumottagning. Hade placeringen av förskolan varit längre in i området hade trafiksäkerheten vid grusplanen blivit sämre för de som vistas på den.

I arbetet kommer även befintlig grusyta på skolgården att förbättras och lekskog samt grillplats blir kvar.

Tillfällig förskola på Berghem

Klicka på bilden för större vy.

Kontakt

Patrik Lindqvist
projektledare Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 86
mejl

Om byggnaden

Adress:

Skidspåret 6
903 38 Umeå

karta (Google maps)

Storlek:

4 avdelningar

Byggstart:

oktober 2017

Byggslut:

november 2017

Markentreprenör:

Peab

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.