Startsida Umeå kommun

Ny tillfällig förskola på Tomtebo

Det finns ett behov av att skapa nya förskoleavdelningar i Umeå, framför allt i de centrala och östra stadsdelarna samt på Teg. En ny tillfällig förskola med tre avdelningar ska byggas på tomt bredvid Skatteldens förskola och Sjöfruskolan. På tomten har tidigare Lilla sjöfruns förskola funnits.

Markarbete har startat i oktober och området är instängslat. Arbete sker på dag- och kvällstid och eventuellt helger. Byggtrafik behöver gå efter Alfens allé samt innanför byggstängsel.

När bygglovsansökan är beviljad går arbetet vidare med ytterligare markarbete och bygget av förskolan. Förskolan ska vara färdigbyggd i slutet av november. När verksamheten startar upp är ännu inte fastställt.

Förskolan kommer att få stängsel runt sin utemiljö och en slinga/väg som asfalteras till våren. Utemiljön får även förråd, sandlåda samt lekskog. Årstiden innebär att asfaltering och lekutrustning kan färdigställs först till våren.

Kontakt

Patrik Lindqvist
byggprojektledare, Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 86
mejl

Om byggnaden

Adress:

Alfens allé
907 51 Umeå

karta (Google maps)

Storlek:

3 avdelningar

Byggstart:

oktober 2017

Byggslut:

november 2017

Markentreprenör:

Peab

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.