Startsida Umeå kommun
Lundagård

Lundagård – förskola och vård- och omsorgsboende i nytt samverkanshus

Umeå kommun bygger ett samverkanshus med vård- och omsorgsboende, förskola och produktionskök vid Studentvägen på Ålidhem/Sofiehem. Byggnaden är klar hösten 2019.

Våren 2016 började vi bygga en ny förskola med sex avdelningar som nu är klar (etapp 1). Förskoleverksamheten öppnar i den nya förskolan under hösten.

Nästa steg i byggprocessen pågår till hösten 2019 (etapp 2). Då river vi den gamla förskolan Hoppet och ger plats för ett samverkanshus med:

  • vård- och omsorgsboende med 60 platser
  • förskola med fyra avdelningar
  • produktionskök
  • gemensamma ytor.

Husets delade ytor ger nya möjligheter för barn och äldre att vara tillsammans.

Den gemensamma byggnaden är klar hösten 2019 och får namnet Lundagård.

Tidplan

I september har markarbeten och spränings skett under en begränsad period och i höst påbörjas arbetet med den nya byggnaden. 

Rivnings- och byggarbetet kan innebära störningar

Byggarbetet pågår främst klockan 7–19 på vardagar, men för att hålla tidplanen kan entreprenören i undantagsfall behöva arbeta även andra tider. Vi kommer att hålla ljudnivån inom Naturvårdsverkets riktvärden för buller kring byggarbetsplatser.

Närliggande gator kan spärras av tillfälligt.

Bakgrund

I mars 2016 startade bygget av en ny förskola med sex avdelningar i två plan. Byggnaden har anpassats till Reggio Emilia-pedagogik.

Förskoleverksamheten öppnar i den nya förskolan under hösten 2017. Förskoleverksamheten från Förskolan Hoppet flyttar in i byggnaden och verksamheten byter namn till Förskolan Lundagård.

Skissbild etappindelning

Skiss över ungefärlig etappindelning. Klicka för större bild.

Ansökan om äldreomsorg

För att ansöka om stöd och hjälp inom äldreomsorg, kontakta socialtjänsten.

Observera att du inte kan ställa dig i kö till ett specifikt vård- och omsorgsboende. När du beviljas vård- och omsorgsboende blir du erbjuden en plats på det boende som har ett ledigt rum.

Om bygget

Adress:

Studentvägen 6
Ålidhem 
(Hoppet 1)

karta (hitta.se)

Storlek:

6 600 m²

Byggstart:

hösten 2017

Byggslut:

hösten 2019

Kostnad:

156 miljoner kronor

Frågor om byggnationerna:

Peder Granström
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 45
mejl

Sidan har granskats 2017-11-29

Sidans kortadress: www.umea.se/lundagard

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.