Startsida Umeå kommun

Klicka på bilden för större visning.

Skärgårdsskolan renoveras

Skärgårdsskolan i Holmsund renoveras för att få moderna och ändamålsenliga lokaler och skapa plats för alla elever. Arbetet sker i etapper och skolverksamheten pågår under tiden. När alla byggnader är färdigrenoverade ska Skärgårdskolan bedriva skolverksamhet från förskoleklass till och med årskurs 3 i nära anslutning och tillsammans med Storsjöskolan som då kommer att ha årskurserna 4–9.

Etapp 1 (ljusblått på bild)

Modernisering av skollokalerna. Nytt kök och uppfräsckning av skolrestaurang. Taket och ventilationen ska bytas i byggnaderna. Under arbetet fungerar gymnastiken som tillfällig skolrestaurang. Entré och varumottagning har flyttats under byggtiden, hänvisningsskyltar är uppsatta på byggstängsel.

Arbetet ska vara helt klart hösten 2018.

Etapp 2 (rosa på bild)

Helrenovering av gymnastikhallen när skolrestaurangen är färdigrenoverad. Ytskickt fräschas upp samt byte av tak och ventilation.

Arbetet ska vara klart sommaren 2019.

Etapp 3 (grått på bild)

Mindre anpassningar i hus C som ligger i mitten av skolan. Övriga hus ska byte av tak och ventilation ske. 

Arbetet ska vara klart årsskiftet 2019/2020.

Kontakt

Johan Bäckman
projektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 78
mejl

Om byggnaden

Adress:

Solbackavägen 18
913 32 Holmsund

karta (hitta.se)

Storlek:

cirka 9 600 m² bta

Byggstart:

oktober 2017

Byggslut samtliga etapper:

Årsskiftet 2019/2020

Entreprenör:

Rekab

Preliminära planlösningar:

Ritningar för etapp 1

Ritningar för etapp 2

Ritningar för etapp 3

Mer information:

Mer information om skolan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.