Startsida Umeå kommun

Gestaltningsgruppens medlemmar

Byggnadsnämnden

Maria Blomqvist, biträdande stadsarkitekt
Tomas Strömberg, stadsarkitekt

Kulturnämnden

Lars Sahlin, biträdande kulturchef
Moa Krestesen, konstintendent

Tekniska nämnden

Anna Flatholm, projektchef
Karin Isaksson, teknisk chef

Kontakt

Kontakta gestaltningsgruppen via mejl till gruppens sekreterare.

Anna Flatholm
anna.flatholm@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.